اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بندرعباس

۰۹۱۷۳۶۱۵۳۹۱       

اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بندرعباس

قیمت : توافقی

هرمزگان،بندعباس،خیابان آیت اله غفاری،جنب فرهنگسرای طوبی،اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی بندر عباس

۱۳۹۷/۱۱/۱۶

اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بندرعباس

اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان بندرعباس در زمینه های ذیل فعالیت می کند:
خرید و فروش محصولات کشاورزی
توزیع کود و نهاده های کشاورزی

محصولات تحت پوشش:
صیفی جات،خرما،مرکبات


تلفن:09173615391
آدرس:هرمزگان،بندرعباس،خیابان آیت اله غفاری،جنب فرهنگسرای طوبی،اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی بندر عباس


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.