اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک

۰۹۱۷ xxx ۰۷۵۶       
اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک
اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک

هرمزگان،بستک،خیابان انتظامی،کوچه سنجگر،اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی

بروز شده در : ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک در زمینه های ذیل فعالیت می کند:
خرید و فروش توافقی و تضمینی محصولات کشاورزی
توزیع نهاده های کشاورزی سم و کود و بذر و ...
خرید تضمینی گندم و کلزا
خرید توافقی جو و خرما
خرید حمایتی گوجه
خرید و فروش علوفه دامی

محصولات تحت پوشش:
آرد،نهاده های کشاورزی


تلفن:09177620756
آدرس:هرمزگان،بستک،خیابان انتظامی،کوچه سنجگر،اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.