اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک

۰۹۱۷۷۶۲۰۷۵۶       

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک

قیمت : توافقی

هرمزگان،بستک،خیابان انتظامی،کوچه سنجگر،اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی

۱۳۹۷/۱۱/۱۶

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان بستک در زمینه های ذیل فعالیت می کند:
خرید و فروش توافقی و تضمینی محصولات کشاورزی
توزیع نهاده های کشاورزی سم و کود و بذر و ...
خرید تضمینی گندم و کلزا
خرید توافقی جو و خرما
خرید حمایتی گوجه
خرید و فروش علوفه دامی

محصولات تحت پوشش:
آرد،نهاده های کشاورزی


تلفن:09177620756
آدرس:هرمزگان،بستک،خیابان انتظامی،کوچه سنجگر،اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.