اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان زابل

۰۹۱۵ xxx ۷۳۴۳       
اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان زابل
اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان زابل

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان زابل

سیستان و بلوچستان،زابل،بلوار دانشگاه، دانشگاه ۵،رو به روی اداره غله

بروز شده در : ۷ بهمن ۱۳۹۷

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان زابل

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان زابل در زمینه های ذیل فعالیت می کند:
نمایندگی کمباین و دروگر
فروشگاه عرضه محصولات کشاورزی(کود و سم)
بخش بازرگانی،خرید گندم،جو،آرد
و ...


تلفن:09155427343
آدرس:سیستان و بلوچستان،زابل،بلوار دانشگاه، دانشگاه 5،رو به روی اداره غله


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.