اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی پارسیان

۰۷۶۴۴۶۲۳۴۲۹       

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی پارسیان

قیمت : توافقی

هرمزگان،پارسیان،خیابان شهید قاسم پور،جنب مسجد امام حسین (ع)،تعاونی روستایی پارسیان

۱۳۹۷/۱۱/۱۷

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی پارسیان

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی پارسیان در زمینه فروش و توزیع کود شیمیایی و ادوات کشاورزی فعالیت میکند.


تلفن:07644623429
آدرس:هرمزگان،پارسیان،خیابان شهید قاسم پور،جنب مسجد امام حسین (ع)،تعاونی روستایی پارسیان


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.