ایرانیان کنترل

۰۲۱۲ xxx ۲۱۱۵      
۰۹۱۲ xxx ۳۳۸۶       
اتوماسیون مرغداری ایرانیان
اتوماسیون مرغداری ایرانیان

اتوماسیون مرغداری ایرانیان

تهران خ کاشانی ساختمان نور واحد ۳۵

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

اتوماسیون مرغداری ایرانیان

کاملترین سیستم اتوماسیون هوشمند مرغداری برای کنترل تمامی تجهیزات سالن با امکان پیامک و کنترل توسط اینترنت برای سالن های مرغ مادر، گوشتی و تخم گذار. نصب شده در صدها فارم و در حال کنترل بیش از یک میلیون قطعه مرغ در استانهای مختلف کشور.