ارکید

فروشنده

۰۹۱۵۱۱۴۵۴۲۶       

ارکید فروش بذر کشاورزی

خراسان رضوی،مشهد،بزگراه فجر،بلوار کشاورز،کشاورز۹،پلاک ۴

۱۳۹۷/۸/۶

ارکید فروش بذر کشاورزی

ارکید فروش بذر کشاورزی در زمینه فروش و واردات بذر کشاورزی و باغبانی فعالیت دارد.

تلفن: 0518787735
آدرس: خراسان رضوی،مشهد،بزگراه فجر،بلوار کشاورز،کشاورز9،پلاک 4

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.