ابوالفضل خدایی

۰۹۳۹ xxx ۳۹۷۹       

گزارش تخلف


اسید هیومیک با نازلترین قیمت
اسید هیومیک با نازلترین قیمت

اسید هیومیک با نازلترین قیمت

آدرسی برای این آگهی ثبت نشده است.

بروز شده در : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

بازدید : 16

اسیدهیومیک


اسید هیومیک با غلظت های 12 درصد، 14 درصد و 18 درصد با نازلترین قیمت به همراه برگه آنالیز آزمایشگاه فروش بصورت عمده.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.