ابوالفضل خدایی

۰۹۳۹ xxx ۳۹۷۹       
اسید هیومیک با نازلترین قیمت
اسید هیومیک با نازلترین قیمت

اسید هیومیک با نازلترین قیمت

آدرسی برای این آگهی ثبت نشده است.

بروز شده در : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

اسیدهیومیک


اسید هیومیک با غلظت های 12 درصد، 14 درصد و 18 درصد با نازلترین قیمت به همراه برگه آنالیز آزمایشگاه فروش بصورت عمده.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.