مجید شیرازی

عمده فروش میوه و گل

۰۹۱۲۴۹۰۶۳۲۲       

بار فروشی شیرازی،خرید و فروش کلیه محصولات کشاورزی،

تهران , پیشوا

۱۳۹۳/۹/۲۷

خرید و فروش کلیه محصولات کشاورزی در بارفروشی مجید شیرازی تهران، پیشوا