سهند نوروزي

۰۹۱۴ xxx ۳۱۰۵       
تراكتور دست دوم فروشی ۴۷۲۰i
تراكتور دست دوم فروشی ۴۷۲۰i

تراكتور دست دوم فروشی ۴۷۲۰i

اروميه

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

تراكتور دست دوم فروشی 4720i

مدل 94 بسيار تميز در حد صفر
09143403105