سهند نوروزي

فروشنده

۰۹۱۴۳۴۰۳۱۰۵       

تراكتور دست دوم فروشی ۴۷۲۰i

اروميه

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

تراكتور دست دوم فروشی 4720i

مدل 94 بسيار تميز در حد صفر
09143403105