فائزه امينيان

۰۵۱۳ xxx ۶۶۸۹      
۰۹۱۵ xxx ۷۶۱۵       

گزارش تخلف


تصفيه فاضلاب صنعتي بهداشتي بازچرخاني آب  آب شيرين كن پيچ آب شرق
تصفيه فاضلاب صنعتي بهداشتي بازچرخاني آب  آب شيرين كن پيچ آب شرق

تصفيه فاضلاب صنعتي بهداشتي بازچرخاني آب آب شيرين كن پيچ آب شرق

بولوار امامت- نبش امامت ۴۱ -ساختمان ۵۱۳-واحد۴

بروز شده در : ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

بازدید : 8

تصفيه فاضلاب صنعتي بهداشتي/بازچرخاني آب /آب شيرين كن/پيچ آب شرق

گروه مهندسي پيچ آب شرق ♻️مشاوره ، طراحی ، ساخت و اجرای سیستم های انباشت و پیش تصفیه فاضلاب (سپتیک تانک ، چربی گیر و ...)

(فائزه امينيان)


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.