احمد بلوچی

۰۵۴۳ xxx ۲۳۱۱      
۰۹۱۵ xxx ۱۹۱۶       
جهان صنعت كشاورز
جهان صنعت كشاورز

جهان صنعت كشاورز

زرآباد خيابان اصلى روبروى بانك ملى

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

جهان صنعت كشاورز

آنچه در اين دهه حاصل شد ثمره كار وتلاش عده كثيرى ازكاركنان مهندسان متخصصين اين مجتمع بوده تا ابزارها وادوات مورد نياز اين عرصه را فراهم سازند و اجناس مرغوب رابه دست شما عزيزان برسانيم تهيه توزيع وفروش انواع پمپ و توربين هاى آبى لوله واتصالات عميق ونيمه عميق انواع الكتروموتور ترانس برق موتورهاى كشاورزى لوله هاى پلى اتيلن سيستم آبيارى كابل تسمه وكليه ادوات كشاورزى 
آدرس : زرآباد خيابان اصلى روبروى بانك ملى 
ایمیل :  jahanpump@gmail.com 
و إنشاء الله درسال هاى آتى در فصل هاى ديكر محصولات بهتر باكيفيت بيشتر به دست شما عزيزان برسانيم كيفيت را ازمابخواهيد لاتنسونا من صالح دعائكم