احمد بلوچی

۰۹۱۵۰۴۲۱۹۱۶       

جهان صنعت كشاورز

قیمت : توافقی

زرآباد خيابان اصلى روبروى بانك ملى

۱۳۹۴/۴/۱۸

جهان صنعت كشاورز

آنچه در اين دهه حاصل شد ثمره كار وتلاش عده كثيرى ازكاركنان مهندسان متخصصين اين مجتمع بوده تا ابزارها وادوات مورد نياز اين عرصه را فراهم سازند و اجناس مرغوب رابه دست شما عزيزان برسانيم تهيه توزيع وفروش انواع پمپ و توربين هاى آبى لوله واتصالات عميق ونيمه عميق انواع الكتروموتور ترانس برق موتورهاى كشاورزى لوله هاى پلى اتيلن سيستم آبيارى كابل تسمه وكليه ادوات كشاورزى 
آدرس : زرآباد خيابان اصلى روبروى بانك ملى 
ایمیل :  jahanpump@gmail.com 
و إنشاء الله درسال هاى آتى در فصل هاى ديكر محصولات بهتر باكيفيت بيشتر به دست شما عزيزان برسانيم كيفيت را ازمابخواهيد لاتنسونا من صالح دعائكم