علی یاقوتی نیا

۰۹۱۵ xxx ۹۰۳۶       

خاک ورز مرکب پنج خیشه

آدرسی برای این آگهی ثبت نشده است.

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

خاک ورز مرکب پنج خیشه

خاک ورز هفت خیشه مجهز به کلوخ کوب
09155189036