علی یاقوتی نیا

۰۹۱۵ xxx ۹۰۳۶       

گزارش تخلف


خاک ورز مرکب پنج خیشه
خاک ورز مرکب پنج خیشه

خاک ورز مرکب پنج خیشه

آدرسی برای این آگهی ثبت نشده است.

بروز شده در : ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

بازدید : 22

خاک ورز مرکب پنج خیشه

خاک ورز هفت خیشه مجهز به کلوخ کوب


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.