محسن قیاسی

کشاورز

۰۹۱۳۱۴۵۶۶۰۶       

خرید و فروش و پرورش پسته، سیرجان

سیرجان

۱۳۹۳/۱۰/۱۴

خرید و فروش انواع پسته بهمراه پرورش پسته در استان کرمان ، شهر سیرجان با بیش از 60 سال تجربه