سبزیاخته

۰۱۷۳ xxx ۵۵۶۴      
۰۱۷۳ xxx ۵۵۶۴       
دعوت به همکاری, استخدام نیرو
دعوت به همکاری, استخدام نیرو

دعوت به همکاری, استخدام نیرو

گرگان

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

دعوت به همکاری


شرکت توليد کننده کودهاي کشاورزي

کارشناس یا کارشناس ارشد شیمی

ترجیحا گرایش آلی و تجزیه

آشنا به کار آزمایشگاهی

تماس:32535564-017


ارسال رزومه:

 Info@nutrica.ir

 sabzyakhte@yahoo.com