سبزیاخته

کارشناس

۰۱۷۳۲۵۳۵۵۶۴       

دعوت به همکاری, استخدام نیرو

گرگان

۱۳۹۴/۲/۱۹

دعوت به همکاری


شرکت توليد کننده کودهاي کشاورزي

کارشناس یا کارشناس ارشد شیمی

ترجیحا گرایش آلی و تجزیه

آشنا به کار آزمایشگاهی

تماس:32535564-017


ارسال رزومه:

 Info@nutrica.ir

 sabzyakhte@yahoo.com