زاگرس (سیب زمینی)

فروشنده

۰۹۱۳۱۸۲۰۳۸۰       

زاگرس (سیب زمینی)

چهارمحال بختیاری،بروجن،بلوار مدرس،نبش بلوار ساحلی

۱۳۹۷/۸/۶

زاگرس (سیب زمینی)

زاگرس (سیب زمینی) در زمینه فروش و واردات بذر کشاورزی فعالیتت دارد.

تلفن: 0384226654
آدرس: چهارمحال بختیاری،بروجن،بلوار مدرس،نبش بلوار ساحلی

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.