محمدرضا بختیاری

تولید کننده و وارد کننده

۰۹۱۳۱۱۱۲۶۵۴       

زرین روغن سپاهان

آدرسی برای این آگهی ثبت نشده است.

۱۳۹۶/۹/۳

شرکت زرین روغن سپاهان 

تحولی نوین در صنعت فرآورده های روغن مخصوص خوراک طیور با بیشترین قابلیت جذب به صورت تصفیه شده و بی بو دارای مجوز از اداره کل دامپزشکی کشور با انرژی 9200 و پراکسید کمتر از یک.

شماره همراه : 09131112654 (بختیاری)