شرکت آبگستر

۰۱۷۳۲۱۶۴۸۰۰       

شرکت آبگستر

قیمت : توافقی

گلستان،گرگان،نصرآباد

۱۳۹۷/۹/۱۸

شرکت آبگستر

شرکت آبگستر تولیدکننده لوله های پلی اتیلنی جهت مصارف آبیاری و آبرسانی و تولیدکننده نوار تیپ و تولیدکننده لوله های آبیاری قطره ای می باشد.

تلفن:01732164800
آدرس:گلستان،گرگان،نصرآباد


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.