شرکت آبگستر

۰۱۷۳ xxx ۴۸۰۰      
۰۱۷۳ xxx ۴۸۰۰       
شرکت آبگستر
شرکت آبگستر

شرکت آبگستر

گلستان،گرگان،نصرآباد

بروز شده در : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید : 183

شرکت آبگستر

شرکت آبگستر تولیدکننده لوله های پلی اتیلنی جهت مصارف آبیاری و آبرسانی و تولیدکننده نوار تیپ و تولیدکننده لوله های آبیاری قطره ای می باشد.


آدرس:گلستان،گرگان،نصرآباد


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.