شرکت آبیاران گستر قومس

۰۲۳۳ xxx ۱۷۵۹      
۰۲۳۳ xxx ۱۷۵۹       
شرکت آبیاران گستر قومس
شرکت آبیاران گستر قومس

شرکت آبیاران گستر قومس

سمنان،شاهرود،خیابان مصلی،جنب حسینیه برنجی،پلاک ۴۳

بروز شده در : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید : 22

شرکت آبیاران گستر قومس

شرکت آبیاران گستر قومس در زمینه طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار فعالیت دارد.

بخش فعالیت های پیمانکاری-اجرایی و طراحی:
اجرای اولین سیستم آبیاری قطره ای ثقلی در استان
اجرای اولین استخر پلیمری در استان
اجرای اولین سیستم تزریق کود به روش انژکتور
اجرای اولین پروژه آبیاری تحت فشار در استان
اجرای پروژه جنگلکاری کالپوش
و ...

آدرس:سمنان،شاهرود،خیابان مصلی،جنب حسینیه برنجی،پلاک 43

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.