شرکت آبین گستر شرق

۰۲۳۳۴۲۲۴۱۱۵       

شرکت آبین گستر شرق

قیمت : توافقی

سمنان،گرمسار،خیابان منتظری،ساختمان زمرد،طبقه ۵،واحد ۲۵

۱۳۹۷/۹/۳

شرکت آبین گستر شرق

شرکت آبین گستر شرق تولیدکننده سیستم فیلتراسیون آبیاری تحت فشار می باشد.

لیست محصولات:
داست فیلتر
تانک کود
فیلتر شنی
فیلتر توری
هیدروسیکلون
سیستم تزریق کود
و ...

تلفن:02334224115
آدرس:سمنان،گرمسار،خیابان منتظری،ساختمان زمرد،طبقه 5،واحد 25

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.