شرکت آریا نخل شرق

۰۷۱۳ xxx ۲۰۱۸      
۰۷۱۳ xxx ۲۰۱۸       
شرکت آریا نخل شرق
شرکت آریا نخل شرق

شرکت آریا نخل شرق

فارس،کازرون،نرسیده به شهر کنار تخته،کیلومتر ۳ جاده بوشهر

بروز شده در : ۱۱ دی ۱۳۹۷

شرکت آریا نخل شرق

شرکت آریا نخل شرق در زمینه صادرات انواع خرما،خشکبار و پسته فعالیت دارد.

لیست محصولات:
خرما زاهدی
خرما کبکاب
خرما مضافتی بم
خرما پیارم
خرما گنتار
خرما شاهانی
و ...

تلفن:07136312018
آدرس:فارس،کازرون،نرسیده به شهر کنار تخته،کیلومتر 3 جاده بوشهر


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.