شرکت ابتکار صنعت

تولید کننده و وارد کننده

۰۴۱۵۲۳۳۵۳۸۹       

شرکت ابتکار صنعت

آذربایجان شرقی،میانه،جاده حصار

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

شرکت ابتکار صنعت

شرکت ابتکار صنعت در زمینه تولید دروگر گندم فعالیت دارد.

لیست محصولات:
دروگر گندم جلو تراکتور
دروگر بغل تراکتور
دروگر گندم پشت تراکتور
آسیاب برقی غلات
خرمنکوب
و ...


تلفن:04152335389
آدرس:آذربایجان شرقی،میانه،جاده حصار


بازدید از سایت شرکت ابتکار صنعت


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.