شرکت انجیر استهبان

۰۷۱۵۳۲۲۳۹۳۶       

شرکت انجیر استهبان

قیمت : توافقی

فارس،استهبان،کیلومتر ۴ جاده شیراز

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

شرکت انجیر استهبان

شرکت انجیر استهبان در زمینه فروش و صادرات انواع انجیر خشک فعالیت دارد.

تلفن:07153223936
آدرس:فارس،استهبان،کیلومتر 4 جاده شیراز


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.