شرکت انجیر استهبان

۰۷۱۵ xxx ۳۹۳۶      
۰۷۱۵ xxx ۳۹۳۶       
شرکت انجیر استهبان
شرکت انجیر استهبان

شرکت انجیر استهبان

فارس،استهبان،کیلومتر ۴ جاده شیراز

بروز شده در : ۱۱ دی ۱۳۹۷

شرکت انجیر استهبان

شرکت انجیر استهبان در زمینه فروش و صادرات انواع انجیر خشک فعالیت دارد.

تلفن:07153223936
آدرس:فارس،استهبان،کیلومتر 4 جاده شیراز


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.