شرکت بذرکاران غرب

۰۴۴۳ xxx ۲۲۷۲      
۰۴۴۳ xxx ۲۲۷۲       
شرکت بذرکاران غرب
شرکت بذرکاران غرب

شرکت بذرکاران غرب

آذربایجان غربی،خوی،کمربندی حجازی فر

بروز شده در : ۱۷ دی ۱۳۹۷

شرکت بذرکاران غرب

شرکت بذرکاران غرب در زمینه فروش و خدمات پس از فروش ادوات کشاورزی فعالیت دارد.

تلفن:04436452272
آدرس:آذربایجان غربی،خوی،کمربندی حجازی فر


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.