شرکت بوستان اروزا

۰۲۱۲ xxx ۳۰۵۶      
۰۲۱۲ xxx ۳۰۵۶       
شرکت بوستان اروزا
شرکت بوستان اروزا

شرکت بوستان اروزا

تهران،بلوار اندرزگو،کوچه بلوچ شمالی،پلاک ۱۰

بروز شده در : ۶ دی ۱۳۹۷

شرکت بوستان اروزا

شرکت بوستان اروزا در زمینه طراحی و اجرای فضای سبز،پرورش انواع گل و گیاه،خرید و فروش کودهای شیمیایی،آبیاری تحت فشار،خدمات کشاورزی و ... فعالیت دارد.

تلفن:02122203056
آدرس:تهران،بلوار اندرزگو،کوچه بلوچ شمالی،پلاک 10


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.