شرکت تقوی

فروشنده

۰۲۱۵۵۶۹۱۱۳۹       

شرکت تقوی واردات بذر کشاورزی

تهران،میدان ۱۵ خرداد،پلاک ۹۲۶

۱۳۹۷/۸/۶

شرکت تقوی واردات بذر کشاورزی

شرکت تقوی در زمینه فروش و واردات بذر کشاورزی و سمپاشی فعالیت دارد.

تلفن: 02155691139
آدرس: تهران،میدان 15 خرداد،پلاک 926

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.