شرکت تورینه بافت شمال

۰۱۱۳۲۰۲۴۳۵۰       

شرکت تورینه بافت شمال

قیمت : توافقی

مازندران،بابل،شهرک صنعتی بند پی شرقی،خیابان بوستان۱

۱۳۹۷/۱۰/۵

شرکت تورینه بافت شمال

شرکت تورینه بافت شمال تولیدکننده برتر انواع شبکه های توری پلاستیکی و کیسه های توری بسته بندی می باشد.

لیست محصولات:
توری ایمنی ساختمان
کیسه توری راشل
توری سایبان(شید گلخانه)
توری ضد سرمازدگی
توری ضد پرنده
توری بسته بندی علوفه
توری برداشت محصول
توری ضد تگرگ
کیسه خرما
و ...


تلفن:01132024350
آدرس:مازندران،بابل،شهرک صنعتی بند پی شرقی،خیابان بوستان1

بازدید از سایت شرکت تورینه بافت شمال


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.