شرکت تورینه بافت شمال

۰۱۱۳ xxx ۴۳۵۰      
۰۱۱۳ xxx ۴۳۵۰       
شرکت تورینه بافت شمال
شرکت تورینه بافت شمال

شرکت تورینه بافت شمال

مازندران،بابل،شهرک صنعتی بند پی شرقی،خیابان بوستان۱

بروز شده در : ۵ دی ۱۳۹۷

شرکت تورینه بافت شمال

شرکت تورینه بافت شمال تولیدکننده برتر انواع شبکه های توری پلاستیکی و کیسه های توری بسته بندی می باشد.

لیست محصولات:
توری ایمنی ساختمان
کیسه توری راشل
توری سایبان(شید گلخانه)
توری ضد سرمازدگی
توری ضد پرنده
توری بسته بندی علوفه
توری برداشت محصول
توری ضد تگرگ
کیسه خرما
و ...


تلفن:01132024350
آدرس:مازندران،بابل،شهرک صنعتی بند پی شرقی،خیابان بوستان1

بازدید از سایت شرکت تورینه بافت شمال


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.