شرکت توسعه تجارت رامسر

۰۱۱۵۵۲۵۵۲۵۵       

شرکت توسعه تجارت رامسر

قیمت : توافقی

مازندران،رامسر،میدان بار،حجره ۱۱

۱۳۹۷/۱۰/۳

شرکت توسعه تجارت رامسر

شرکت توسعه تجارت رامسر در زمینه خرید و فروش خوراک دام و طیور فعالیت دارد.

عمده محصولات این شرکت به شرح ذیل است:
فروش سبوس برنج
فروش تفاله پرتقال جهت خوراک دام

تلفن:01155255255
آدرس:مازندران،رامسر،میدان بار،حجره 11


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.