شرکت تولیدی ادوات کشاورزی جباری

تولید کننده و وارد کننده

۰۹۳۹۶۶۳۰۹۰۱       

شرکت تولیدی ادوات کشاورزی جباری

کرمان،جیرفت،شهرک صنعتی ۱، بلوار شمشاد، رو به روی کارخانه ذرت

۱۳۹۷/۶/۲۵

شرکت تولیدی ادوات کشاورزی جباری

شرکت تولیدی ادوات کشاورزی در زمینه ساخت ادوات کشاورزی و تولید سیستم کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار فعالیت دارد.
لیست تولیدات این شرکت به شرح ذیل است:
تریلی
تراکتور
تانکر آب و گازوئیل
کانکس متحرک
پارو

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.