شرکت تولیدی و خدماتی کشاورزی واتاش بالاجاده

۰۱۷۳۴۳۰۲۹۰۵       

شرکت تولیدی و خدماتی کشاورزی واتاش بالاجاده

قیمت : توافقی

گلستان،کردکوی،روستای بالاجاده،خیابان فرهنگ،روبروی پاسگاه انتظامی

۱۳۹۷/۹/۱۹

شرکت تولیدی و خدماتی کشاورزی واتاش بالاجاده

شرکت تولیدی و خدماتی کشاورزی واتاش بالاجاده در زمینه تولید و عرضه محصولات کشاورزی،نهاده ها و بذر(صادرات و واردات) ،بیایان زدایی،جنگلکاری،جنگلداری،بهره برداری و زراعت و پیمانکاری و عمرانی فعالیت دارد.

تلفن:01734302905
آدرس:گلستان،کردکوی،روستای بالاجاده،خیابان فرهنگ،روبروی پاسگاه انتظامی


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.