شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران

۰۱۱۳۳۴۳۴۴۸۲       

شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران

قیمت : توافقی

مازندران،ساری،کیلومتر ۶ جاده نکا

۱۳۹۷/۱۰/۵

شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران

شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران در زمینه تولید انواع کیسه پلی پروپیلن فعالیت دارد.

تلفن:01133434482
آدرس:مازندران،ساری،کیلومتر 6 جاده نکا

بازدید از سایت شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.