شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران

۰۱۱۳ xxx ۴۴۸۲      
۰۱۱۳ xxx ۴۴۸۲       
شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران
شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران

شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران

مازندران،ساری،کیلومتر ۶ جاده نکا

بروز شده در : ۵ دی ۱۳۹۷

شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران

شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران در زمینه تولید انواع کیسه پلی پروپیلن فعالیت دارد.

تلفن:01133434482
آدرس:مازندران،ساری،کیلومتر 6 جاده نکا

بازدید از سایت شرکت تولیدی کیسه کاسپین مازندران


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.