شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد

۰۳۵۳ xxx ۳۰۴۱      
۰۹۱۳ xxx ۶۹۱۹       
شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد
شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد

شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد

یزد،صدوق،اشکذر،صدرآباد،رستاق،چهارراه صدر آباد

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد

شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد در زمینه فروش و واردات بذر کشاورزی و باغبانی و همچنین کودهای شیمیایی فعالیت دارد.

تلفن: 03532763041
آدرس: یزد،صدوق،اشکذر،صدرآباد،رستاق،چهارراه صدر آباد

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.