شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد

فروشنده

۰۹۱۳۱۵۳۶۹۱۹       

شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد

یزد،صدوق،اشکذر،صدرآباد،رستاق،چهارراه صدر آباد

۱۳۹۷/۸/۵

شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد

شرکت خدمات کشاورزی گل پونه یزد در زمینه فروش و واردات بذر کشاورزی و باغبانی و همچنین کودهای شیمیایی فعالیت دارد.

تلفن: 03532763041
آدرس: یزد،صدوق،اشکذر،صدرآباد،رستاق،چهارراه صدر آباد

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.