شرکت درخت الماس سبز

۰۳۵۳ xxx ۴۷۷۰      
۰۳۵۳ xxx ۴۷۷۰       
شرکت درخت الماس سبز
شرکت درخت الماس سبز

شرکت درخت الماس سبز

یزد،مهریز،کیلومتر۲۵ جاده رفسنجان

بروز شده در : ۱۳ دی ۱۳۹۷

شرکت درخت الماس سبز

شرکت درخت الماس سبز در زمینه صادرات و واردات خشکبار فعالیت دارد.

تلفن:03532524770
آدرس:یزد،مهریز،کیلومتر25 جاده رفسنجان


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.