شرکت درخت الماس سبز

۰۳۵۳۲۵۲۴۷۷۰       

شرکت درخت الماس سبز

قیمت : توافقی

یزد،مهریز،کیلومتر۲۵ جاده رفسنجان

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

شرکت درخت الماس سبز

شرکت درخت الماس سبز در زمینه صادرات و واردات خشکبار فعالیت دارد.

تلفن:03532524770
آدرس:یزد،مهریز،کیلومتر25 جاده رفسنجان


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.