شرکت زرین دانه بنوار

۰۶۱۴ xxx ۲۹۶۹      
۰۹۱۶ xxx ۴۰۴۶       

شرکت زرین دانه بنوار

خوزستان،اندیمشک،بنوار ناظر،جاده اهواز،کیلومتر ۷،جنب شهرک بنوار ناظر

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت زرین دانه بنوار

شرکت زرین دانه بنوار در زمینه فروش و واردات بذر کشاورزی و باغبانی فعالیت دارد.

تلفن: 06142642969
آدرس: خوزستان،اندیمشک،بنوار ناظر،جاده اهواز،کیلومتر 7،جنب شهرک بنوار ناظر

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.