شرکت سرخی

۰۱۱۲ xxx ۵۸۹      
۰۹۱۱ xxx ۴۸۸۷       
شرکت سرخی
شرکت سرخی

شرکت سرخی

مازندران،بابل،صالحی،روبروی کوچه حسینی۳

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت سرخی

شرکت سرخی در زمینه فروش و واردات بذر کشاورزی فعالیت دارد.

تلفن: 0112193589
آدرس: مازندران،بابل،صالحی،روبروی کوچه حسینی3

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.