شرکت سم پخش

۰۷۱۳ xxx ۳۹۴۹       
شرکت سم پخش
شرکت سم پخش

شرکت سم پخش

فارس،شیراز،بلوار چمران

بروز شده در : ۶ اسفند ۱۳۹۷

شرکت سم پخش

شرکت سم پخش در زمینه ارائه خدمات سمپاشی در کلیه مراکز از قبیل سمپاشی زمین های کشاورزی و باغات،سمپاشی ادارات و منازل و پارک ها و ... فعالیت دارد.


تلفن:07136263949
آدرس:فارس،شیراز،بلوار چمران


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.