شرکت سهند گستر بروجرد

۰۶۶۴ xxx ۳۶۲۴      
۰۶۶۴ xxx ۳۶۲۴       
شرکت سهند گستر بروجرد
شرکت سهند گستر بروجرد

شرکت سهند گستر بروجرد

لرستان،بروجرد،شهرک صنعتی،خیابان تلاش ۵

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت سهند گستر بروجرد

شرکت سهند گستر بروجرد در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن آبیاری و آبرسانی کشاورزی فعالیت دارد.

تلفن:06642463624
آدرس:لرستان،بروجرد،شهرک صنعتی،خیابان تلاش 5


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.