شرکت سهند گستر بروجرد

۰۶۶۴۲۴۶۳۶۲۴       

شرکت سهند گستر بروجرد

قیمت : توافقی

لرستان،بروجرد،شهرک صنعتی،خیابان تلاش ۵

۱۳۹۷/۹/۱۸

شرکت سهند گستر بروجرد

شرکت سهند گستر بروجرد در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن آبیاری و آبرسانی کشاورزی فعالیت دارد.

تلفن:06642463624
آدرس:لرستان،بروجرد،شهرک صنعتی،خیابان تلاش 5


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.