شرکت سوگله گلستان

۰۱۷۳۳۲۸۷۱۳۵       

شرکت سوگله گلستان

قیمت : توافقی

گلستان،گنبد کاووس،شهرک صنعتی،قطعه ۲۶

۱۳۹۷/۱۰/۵

شرکت سوگله گلستان

شرکت سوگله گلستان در زمینه تولید کیسه های پلی پروپیلن جهت بسته بندی محصولات غذایی و محصولات کشاورزی فعالیت می کند.

تلفن:01733287135
آدرس:گلستان،گنبد کاووس،شهرک صنعتی،قطعه 26


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.