شرکت سپیده ریگ بشرویه

۰۹۱۵ xxx ۴۰۳۱      
۰۹۱۵ xxx ۴۰۳۱       
شرکت سپیده ریگ بشرویه
شرکت سپیده ریگ بشرویه

شرکت سپیده ریگ بشرویه

خراسان جنوبی،بشرویه،خیابان امام خمینی شمالی

بروز شده در : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید : 29

شرکت سپیده ریگ بشرویه

شرکت سپیده ریگ بشرویه در زمینه خدمات کشاورزی فعالیت می کند.

لیست فعالیت ها و خدمات این شرکت:
احداث باغ پسته
کشت حفاظتی پنبه
تولید و بسته بندی کودهای ورمی کمپوست
برداشت محصول سورگوم


آدرس:خراسان جنوبی،بشرویه،خیابان امام خمینی شمالی


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.