شرکت سپیده ریگ بشرویه

۰۹۱۵۵۳۴۴۰۳۱       

شرکت سپیده ریگ بشرویه

قیمت : توافقی

خراسان جنوبی،بشرویه،خیابان امام خمینی شمالی

۱۳۹۷/۱۰/۹

شرکت سپیده ریگ بشرویه

شرکت سپیده ریگ بشرویه در زمینه خدمات کشاورزی فعالیت می کند.

لیست فعالیت ها و خدمات این شرکت:
احداث باغ پسته
کشت حفاظتی پنبه
تولید و بسته بندی کودهای ورمی کمپوست
برداشت محصول سورگوم

تلفن:09155344031
آدرس:خراسان جنوبی،بشرویه،خیابان امام خمینی شمالی


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.