شرکت سیب آور

۰۱۷۳ xxx ۲۸۴۰      
۰۱۷۳ xxx ۲۸۴۰       
شرکت سیب آور
شرکت سیب آور

شرکت سیب آور

گلستان، گرگان،خیابان بهشتی،جنب دانشکده سما

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت سیب آور

شرکت سیب آور در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن و پیمانکاری آبیاری تحت فشار فعالیت دارد.

تلفن:01732152840
آدرس:گلستان، گرگان،خیابان بهشتی،جنب دانشکده سما


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.