شرکت سیب آور

۰۱۷۳۲۱۵۲۸۴۰       

شرکت سیب آور

قیمت : توافقی

گلستان، گرگان،خیابان بهشتی،جنب دانشکده سما

۱۳۹۷/۹/۱۸

شرکت سیب آور

شرکت سیب آور در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن و پیمانکاری آبیاری تحت فشار فعالیت دارد.

تلفن:01732152840
آدرس:گلستان، گرگان،خیابان بهشتی،جنب دانشکده سما


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.