شرکت شبنم غرب

۰۶۶۳۳۳۳۰۶۲۵       

شرکت شبنم غرب

قیمت : توافقی

لرستان،خرم آباد،خیابان مطهری،خیابان گرشاسبی،پلاک ۱۶

۱۳۹۷/۸/۱۲

شرکت شبنم غرب

شرکت شبنم غرب در زمینه طراحی و اجرای سیستم های آبیاری فعالیت دارد.

تلفن:06633330625
آدرس:لرستان،خرم آباد،خیابان مطهری،خیابان گرشاسبی،پلاک 16

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.