شرکت صادراتی کوثر مهدی اباد

۰۳۵۳ xxx ۴۱۲۱      
۰۳۵۳ xxx ۴۱۲۱       
شرکت صادراتی کوثر مهدی آباد
شرکت صادراتی کوثر مهدی آباد

شرکت صادراتی کوثر مهدی آباد

یزد،مهریز،شهرک صنعتی بهادران

بروز شده در : ۱۳ دی ۱۳۹۷

شرکت صادراتی کوثر مهدی آباد

شرکت صادراتی کوثر مهدی آباد در زمینه تولید،فرآوری و صادرات پسته به تمامی کشورهای شرق آسیا فعالیت می کند و این شرکت مجهز به دستگاه های تبدیل پسته به مغز پسته می باشد.

تلفن:03532554121
آدرس:یزد،مهریز،شهرک صنعتی بهادران


بازدید از سایت شرکت صادراتی کوثر مهدی آباددر صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.