شرکت صادراتی کوثر مهدی اباد

۰۳۵۳۲۵۵۴۱۲۱       

شرکت صادراتی کوثر مهدی آباد

قیمت : توافقی

یزد،مهریز،شهرک صنعتی بهادران

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

شرکت صادراتی کوثر مهدی آباد

شرکت صادراتی کوثر مهدی آباد در زمینه تولید،فرآوری و صادرات پسته به تمامی کشورهای شرق آسیا فعالیت می کند و این شرکت مجهز به دستگاه های تبدیل پسته به مغز پسته می باشد.

تلفن:03532554121
آدرس:یزد،مهریز،شهرک صنعتی بهادران


بازدید از سایت شرکت صادراتی کوثر مهدی آباددر صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.