صنایع چوب سپید داران

۰۲۶۳۲۸۱۳۶۳۷       

شرکت صنایع چوب سپیدداران

قیمت : توافقی

البرز،کرج،رو به روی اداره استاندارد، خیابان فردوسی جنوبی

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

شرکت صنایع چوب سپیدداران

شرکت صنایع چوب سپیدداران در زمینه فروش کندو و کندوچه های جفتگیری ملکه و عسل دارویی فعالیت دارد.

تلفن:02632813637
آدرس:البرز،کرج،رو به روی اداره استاندارد، خیابان فردوسی جنوبی


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.