شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی

۰۷۱۳ xxx ۷۹۰۱      
۰۷۱۳ xxx ۷۹۰۱       
شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی
شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی

شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی

فارس، شیراز،ممسنی،دشمن زیاری،روبنی(شکرک)

بروز شده در : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید : 12

شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی

شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی در زمینه تولید محصولات کشاورزی ارگانیک فعالیت می کند و از بزرگترین تاکستان دیم انگور ایران در منطقه دشمن زیاری شهرستان ممسنی می باشد.


آدرس:فارس، شیراز،ممسنی،دشمن زیاری،روبنی(شکرک)


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.