شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی

۰۷۱۳۸۴۰۷۹۰۱       

شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی

قیمت : توافقی

فارس، شیراز،ممسنی،دشمن زیاری،روبنی(شکرک)

۱۳۹۷/۱۰/۶

شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی

شرکت صنعت تل چاه دشمن زیاری ممسنی در زمینه تولید محصولات کشاورزی ارگانیک فعالیت می کند و از بزرگترین تاکستان دیم انگور ایران در منطقه دشمن زیاری شهرستان ممسنی می باشد.

تلفن:07138407901
آدرس:فارس، شیراز،ممسنی،دشمن زیاری،روبنی(شکرک)


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.