شرکت لوله ورزاب میبد

۰۳۵۳۲۳۷۲۸۸۳       

شرکت لوله ورزاب میبد

قیمت : توافقی

یزد،میبد،شهرک صنعتی جهان آباد،بلوار نسترن

۱۳۹۷/۹/۱۹

شرکت لوله ورزاب میبد

شرکت لوله ورزاب میبد در زمینه تولید لوله آبیاری قطره ای و نوار آبیاری قطره ای مخصوص کشت سبزی و صیفی فعالیت می کند.این نوار قابلیت استفاده در آبیاری زیر سطحی را نیز دارد.مقاومت بالا نسبت به گرفتگی روزنه ها در آب هایی که کیفیت پایینی دارند و یکنواختی توزیع آب از مزایای این نوع نوارها می باشد.

تلفن:03532372883
آدرس:یزد،میبد،شهرک صنعتی جهان آباد،بلوار نسترن


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.