شرکت مزرعه نمونه الزهرا

۰۱۷۳۵۸۶۲۸۶۴       

شرکت مزرعه نمونه الزهرا

قیمت : توافقی

گلستان،خان ببین

۱۳۹۷/۱۰/۶

شرکت مزرعه نمونه الزهرا

شرکت مزرعه نمونه الزهرا در زمینه خرید و فروش محصولات کشاورزی فعالیت می کند.

تلفن:01735862864
آدرس:گلستان،خان ببین


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.