شرکت مقاوم رویش جلگه خلیج فارس

۰۹۱۲ xxx ۳۰۵۳       
شرکت مقاوم رویش جلگه خلیج فارس واردات توزیع نهاده های کشاورزی
شرکت مقاوم رویش جلگه خلیج فارس واردات توزیع نهاده های کشاورزی

شرکت مقاوم رویش جلگه خلیج فارس واردات توزیع نهاده های کشاورزی

بندر عباس - پلیس راه قدیم - جنب تاکسیرانی

بروز شده در : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

 شرکت مقاوم رویش جلگه خلیج فارس واردات توزیع نهاده های کشاورزی

فروشگاه کشاورزی جلگه در سال 75 در استان هرمزگان تأسیس گردید و در سال 1386 مجموعه جدیدی با نام شرکت مقاوم رویش جلگه خلیج فارس افتتاح گردید.


آدرس: بندر عباس - پلیس راه قدیم - جنب تاکسیرانی


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.