شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب

۰۲۳۳ xxx ۶۹۹۰      
۰۲۳۳ xxx ۶۹۹۰       
شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب
شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب

شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب

سمنان،بلوار ولیعصر،مجتمع ماهان،واحد ۱۲

بروز شده در : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازدید : 21

شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب

شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب در زمینه طراحی سیستمهای آبیاری فعالیت دارد.

لیست خدمات و فعالیت های این شرکت:
ارائه خدمات مهندسی شامل مطالعه،طراحی و نظارت پروژه های آب و خاک
آبیاری تحت فشار
تاسیسات شهری و ایستگاه های پمپاژ


آدرس:سمنان،بلوار ولیعصر،مجتمع ماهان،واحد 12

بازدید از سایت شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.