شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب

۰۲۳۳۳۳۴۶۹۹۰       

شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب

قیمت : توافقی

سمنان،بلوار ولیعصر،مجتمع ماهان،واحد ۱۲

۱۳۹۷/۸/۲۸

شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب

شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب در زمینه طراحی سیستمهای آبیاری فعالیت دارد.

لیست خدمات و فعالیت های این شرکت:
ارائه خدمات مهندسی شامل مطالعه،طراحی و نظارت پروژه های آب و خاک
آبیاری تحت فشار
تاسیسات شهری و ایستگاه های پمپاژ

تلفن:02333346990
آدرس:سمنان،بلوار ولیعصر،مجتمع ماهان،واحد 12

بازدید از سایت شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت آب

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.