شهرام رضوانی

۰۹۲۱ xxx ۷۶۹۴       
شرکت پارس سازه تولیدکننده انواع شیر فلکه
شرکت پارس سازه تولیدکننده انواع شیر فلکه

شرکت پارس سازه تولیدکننده انواع شیر فلکه

آدرسی برای این آگهی ثبت نشده است.

بروز شده در : ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

شرکت پارس سازه تولیدکننده انواع شیر فلکه

شرکت پارس سازه با بیش از ۳دهه تولید در زمینه شیر فلکه کشاورزی pN10.16.صافی.خودکار.سوزنی.
ارائه دهنده شر پروانه ای امادگی دریافت نمایندگی در بعضی از شهرهای می باشد.


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.