شرکت کشاورزی خوشه داران

۰۹۱۲۱۳۱۹۰۴۱       

شرکت کشاورزی خوشه داران

قیمت : توافقی

سمنان،سرخه،پشت پلیس راه

۱۳۹۷/۹/۲۱

شرکت کشاورزی خوشه داران

شرکت کشاورزی خوشه داران در زمینه باغداری و کشاورزی فعالیت دارد.

تلفن:09121319041
آدرس:سمنان،سرخه،پشت پلیس راه


در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.