شرکت کشاورزی کاربخش

۰۳۵۳ xxx ۸۳۴۰      
۰۹۱۳ xxx ۷۳۹۴       
شرکت کشاورزی کاربخش
شرکت کشاورزی کاربخش

شرکت کشاورزی کاربخش

یزد

بروز شده در : ۲۰ آذر ۱۳۹۷

شرکت کشاورزی کاربخش

شرکت کشاورزی کاربخش در زمینه فروش محصولات کشاورزی ، تجهیزات کشاورزی و باغبانی ،فروش و واردات بذر کشاورزی فعالیت دارد.

تلفن: 03536218340
آدرس: یزد

در صورت تماس، جهت همکاری بیشتر بفرمایید از سایت آی کشت شماره تان را برداشتم.